415

Czy twój grzech już zmyty? Czyś ty czysty już?

1. Czy twój grzech już zmyty? Czyś ty czysty już?
Czy cię Jezus już obmył swą krwią?
Masz w swym sercu pokój, czy się lękasz burz?
Czy cię Jezus już obmył swą krwią?
Chór:
Czyś ty już świętą krwią
z wszystkich grzechów obmyty i win?
Jest twa szata czysta, biała jako śnieg?
Obmył ją świętą krwią Boży Syn?
2. A gdy Pan nasz przyszedł, czyś ty gotów iść?
Czy cię Jezus już obmył swą krwią?
Czyś Go przyjąć gotów i z Nim w chwałę wnijść?
Czy cię Jezus już obmył swą krwią?
3. A więc porzuć grzech swój, porzuć ziemskie zło!
Jezus ciebie obmyje swą krwią.
On ci pomóc pragnie, nie odrzucaj Go.
Jezus ciebie obmyje swą krwią.