405

Choć w podeszłych życia latach

1. Choć w podeszłych życia latach,
gotowiśmy z Panem iść,
w białych odrodzenia szatach
Jego jarzmo chętnie nieść!
Chór:
O, dla sprawy swego Mistrza
ty poświęcaj się i sil!
Działaj, póki noc nadejdzie,
działaj do ostatnich chwil!
2. Miłość, którą nosisz w łonie,
uczynkami swymi zjaw,
wtedy miłosierdzia dłonie
dokonają wielkich spraw.
3. Ból uśmierzać, dusze koić,
Panu oddać siłę, czas,
Jego się miłością spoić,
to niech hasło żyje w nas!