404

Najpiękniejsze dni młodości

1. Najpiękniejsze dni młodości
Zbawcy dziś poświęcić chcę.
Kochać Go chcę całym sercem,
tak jak Jezus kochał mnie.
Chór:
Chcę poświęcić Jezusowi

czystych uczuć moich kwiat,
nieść poselstwo to anielskie
w ten szeroki, wielki świat!
2. Chcę miłością czystą, świętą
kochać wszystkich bliźnich mych,
pomoc nieść potrzebującym,
wspierać chorych, słabych, mdłych.
3. Chcę, jak Jezus, w dniach młodości
drogą matkę, ojca czcić,
dni ich ziemskie opromieniać
i wraz z nimi wiecznie żyć.
4. Chcę z Jezusem, Zbawcą moim,
poprzez życie moje przejść,
tak żyć, jak On żył na ziemi,
i wraz z Nim w dom Ojca wejść.