393

Ufaj Bogu swojemu

1. Ufaj Bogu swojemu,
Stwórcy świata samemu.
On cię może obronić
i w nieszczęściu zasłonić.
Ufajże Jemu silnie,
wesprze cię nieomylnie.
2. Ufaj Bogu swojemu
i poddawaj się Jemu.
Gdy cię przygody trwożą
i od Boga zwieść grożą,
On sam smutek twój skróci,
a radość ci przywróci.
3. Ufaj Bogu swojemu,
On miłościw małemu!
Gdy w sercu grzechy twoje
wzruszają niepokoje,
On je uciszyć raczy,
gdy ci grzechy przebaczy.
4. Ufaj Bogu swojemu!
Kiedy szczęściu twojemu
nieprzyjaciele szkodzą,
twoi ciebie odchodzą,
wierz, że kto się nań spuści,
tego On nie opuści.
5. Ufaj Bogu swojemu!
Chociaż ciału twojemu
choroba bóle sprawia
i śmierci je nabawia,
Bóg i rani, i leczy,
i zmarłych ma w swej pieczy.