387

Choć burza huczy wkoło nas

1. Choć burza huczy wkoło nas,
my nie lękamy się,
bo w swej opiece ma nas Pan,
więc nie zginiemy, nie.
Gdy w modłach doń udamy się,
On błogi pokój w serca śle,
w pokusach chroni nas,
posila w każdy czas.
2. Gdy cię zaskoczy burzy moc,
ty, bracie, wiernie czuj.
Zwycięsko wejdziesz w czarną noc,
we wierze tylko stój.
Pan przyobiecał z tobą być,
więc śmiało zawsze naprzód idź,
w gorliwych modłach czuj
i prowadź wiary bój.
3. Wyrzućmy smutek z naszych dusz,
podnieśmy w górę skroń!
Nasz drogi Zbawca w serce wniósł
pokoju rajską błoń.
Już nam jaśnieje spoza chmur
złocisty blask syońskich gór.
Weselmy, bracia, się,
choć boleść serce rwie.