386

Bracia mili, w wierze trwajmy

1. Bracia mili, w wierze trwajmy,
bo przed nami wróg.
Tam, ku niebu spoglądajmy,
pomoc ześle Bóg.
Chór:
W Panu ufność pokładajmy,
gdy naciera wróg.
Słowa Jego się trzymajmy,
pomoc ześle Bóg.
2. Spójrz na Pana, Zbawcę twego,
jak On znosił znój.
Uzbrójmy się w zbroję Jego,
a zwyciężym bój.
3. „Otom z wami”, rzekł Pan z nieba,
„po wsze życia dni.”
Czegóż więcej nam potrzeba,
powiedz, bracie, mi.