375

Zaśpiewajcie powtórnie mnie

1. Zaśpiewajcie powtórnie mnie Słowa żywota te!
Więcej widzieć ich piękność chcę. Cudne są Słowa te.
Słowa, piękne dary, mnie nauczcie wiary!
[:Piękne i cudowne mi są Słowa żywota te.:]
2. Chrystus błogosławiony śle Słowa żywota te!
Bracie, słuchaj, On woła cię. Cudne tak Słowa te!
Wszystkie wolno dane, z nieba nam zesłane.
[:Piękne i cudowne mi są Słowa żywota te.:]
3. Pozew chwały brzmi z każdym dniem,
Słowa żywota te! Niosą pokój narodom wszem
cudne tak Słowa te! Chwalcie zawsze Pana!
Biblia nam jest dana!
[:Piękne i cudowne mi są Słowa żywota te.:]