359

Bacz na Pana, duszo ma

1. Bacz na Pana, duszo ma,
do obietnic udaj się;
chwyć się słowa, co ci da.
„Na dzień każdy wzmocnię cię”
2. Jeśli skutki sprawy Twej
dziwne dotąd zdają się,
Bóg obiecał łaski Swej:
„Na dzień każdy wzmocnię cię”
3. Gdy twa droga pełna prób,
jeśli nogi chwieją się,
nie zapomnij Pańskich słów:
„Na dzień każdy wzmocnię cię”
4. Pokój jest u Pańskich nóg;
wkrótce smutki skończą się,
dziś mi ulgą słowa Twe:
„Na dzień każdy wzmocnię cię”