351

Pójdę za Jezusem

1. Pójdę za Jezusem! Racz mnie w swej miłości,
o mój święty Boże, wesprzeć w mej słabości!
Wzmocnij serce chwiejne, roznieć ducha mego,
naucz pójść, o Panie, śladem Zbawcy swego.
2. Pójdę za Jezusem! Wszystko mię nakłania
do zaparcia siebie, Jego łask szukania.
Głosu Jego słodycz, ducha dar świętego,
wszystko pójść mię skłania śladem Zbawcy swego.
3. Pójdę za Jezusem, pełen świętych chęci,
Jego dobrodziejstwa mając na pamięci.
Pragnę odtąd zawsze żyć ku chwale Jego
i wytrwale chodzić śladem Zbawcy swego.
4. Pójdę za Jezusem, co bez mej przyczyny
krwią mię swą pozyskał, pokrył moje winy.
Przezeń uzdrowiony jam od grzechu mego.
W Nim mój pokój! Pójdę śladem Zbawcy swego.
5. Pójdę za Jezusem! Żadne mię już trwogi,
żadne też pokusy z tej nie wrócą drogi.
Rządź krokami mymi sam przez ducha Twego,
Panie, bym wciąż chodził śladem Zbawcy swego.