34

W Chrystusa ślad dąż

1. W Chrystusa ślad dąż
i z Panem się zwiąż

aż po wieczne dni,
a nie spocznij sam,
póki Mistrz każe ci.

Uspokoi cię Pan,
lepszy zapewni stan,

żywot wieczny ci da,
w niebie przyjmie Cię sam,
bo Pan w miłości trwa.

2. Kto wiernie chce trwać,
ten Pana ma znać

i wierzyć wciąż w krew;
a przez wiarę tę
niechaj staje na zew.

Niechaj głosi, że Pan
zstąpił na ziemski łan,

aby zbawić ten świat,
aby w Królestwie swym
rządzić przez tysiąc lat.

3. A gdy przyjdzie czas,
niechaj każdy z nas

dostąpi tych łask,
co płyną z tych stron,
tam, gdzie słońca lśni blask.

Niechaj nam Pańska dłoń
da koronę na skroń,

przyjmie do chwały swej.
Jezu, przyjm w niebo nas,
ducha łaski nam zlej!