330

Kto wierzy w Pańską krew

1. Kto wierzy w Pańską krew,
ten w Panu żywot ma,
na Pański zawsze staje zew
i wiernie w Prawdzie trwa.
2. Kto wierzy w Pański krzyż,
nie zmoże go zły wróg,
ten śmiało dąży w nieba wyż,
aż tam, gdzie Stwórca Bóg.
3. Kto ziemski rzucił świat
i zrzekł się ziemskich chwał,
ten będzie w chwale przyszłych lat
u boku Zbawcy stał.
4. Bo Pan obiecał nam,
że kto zwycięży tu,
ten wejdzie aż do nieba bram,
gdzie Pan da chwałę mu.