328

Kiedy burza życie łamie

1. Kiedy burza życie łamie,
gdy ciemności spływa noc,
proszę, aby Pańskie ramię
udzieliło mi swą moc.
Chór:
Pan udzieli mi swej ręki
i ukróci serca męki,
ból ukróci, nie odrzuci,
bo Pan jest ucieczką mą.
2. Chociaż smutki Pan nam zsyła
i doświadczeń ciężki trud,
przez to wzrasta wiary siła,
w łasce wzrasta Pański lud.
3. Choć wróg siły swe wytęża,
aby nas wprowadzić w błąd,
wiara w Pańską krew zwycięża,
zwycięzcami wyjdziem stąd.
4. A więc idźmy w imię krzyża,
w nim ucieczka naszych dni,
bo już chwila się przybliża,
bo już siódma trąba brzmi.