319

Chwała Tobie, Panie

1. Chwała Tobie, Panie,
za zdrój Twoich łask,
za Twe zmartwychwstanie,
za obietnic blask!
Alleluja, chwalmy Pana,
co nam daje życie!
Upadajmy na kolana,
modląc się o świcie.
2. Za zbawienie świata
niech Ci będzie cześć!
Ślubujem za brata
życie swoje nieść.
Alleluja, chwalmy Pana
z Boskiego wyroku!
Upadajmy na kolana,
modląc się o zmroku.
3. Za wszystkie przykłady,
za Twą świętą krew,
dążym w Twoje ślady,
niosąc Prawdy siew.
Alleluja, chwalmy Pana
w Królestwa zaraniu!
Upadajmy na kolana,
modląc się w konaniu.