303

Chwała Tobie, Chryste, chwała

1. Chwała Tobie, Chryste, chwała
niechaj brzmi po wszystek czas,
żeś za członków swego Ciała
raczył w łasce przyjąć nas.
Chór:
Chwała Ci! Chwała, cześć
za Twą krew, za Twój krzyż!
Chwała za Twe zmartwychwstanie.
Krzyż swój, Panie, pragnę nieść.
2. Tyś nas zbawił od zagłady,
odkupiłeś z śmierci złej,
a więc idziem w Twoje ślady,
dążąc do nagrody Twej.
3. Chwała Tobie, Chryste, Panie,
za obecność wtórą Twą.
Wkrótce Twoje królowanie
uraduje duszę mą.
4. Tysiąclecia ranek świta,
już jasności widać brzask.
Króla swego ziemia wita,
pełna świętych Jego łask.
5. Wnet Królestwo Pan założy,
zacznie się najlepszy rząd,
a wraz z Panem Kościół Boży
wniesie zmartwychwstania sąd.