30

Chrystus przyszedł na świat z nieba

1. Chrystus przyszedł na świat z nieba,
już się kończy władza zła,
więc radować się potrzeba,
bo Pan pokój ziemi da.
Chór:
Chwała Ci! Chwała Ci,
boś pokoju Książę Ty!
Chwała Ci! Chwała Ci,
boś pokoju Książę Ty!
2. Choć cierpienia Chrystusowe
pełnić do ostatka trza,
wkrótce będziem w ciałach nowych,
co Bóg w zmartwychwstaniu da.
3. Kościół długo tu na ziemi
czekał na przemianę swą,
krzepiąc się Słowy Świętymi
i zwyciężył chwilę złą.
4. Więc gdy Chrystus między nami,
choć nie widzi Go nasz wzrok,
wkrótce razem z aniołami
ujrzym Pana w Boży Rok!