2a

Za przykład biorąc słowa Twe

1. Za przykład biorąc słowa Twe,
w pokorze serce drga,
Twą wolę, Panie, pełnić chce
oddana dusza ma.
2. Tyś Ciało dał za świata grzech,
poniosłeś krzyża ból,
Bóg Cię ożywił po dniach trzech,
byś rządził jako Król.
3. Zapomnieć o tym chce dziś świat,
coś zań przelewał krew,
lecz dla mnie Tyś jak wonny kwiat,
więc staję na Twój zew.
4. Gdy na Cię zwracam źrenic wzrok,
miłością serce tchnie.
Pan niesie światło w nocy mrok.
Ach wybaw Panie mnie!
5. A Twojej łaski złoty zdrój
już spływa w serca sług.
Królestwa wschodzi już dzień Twój,
bo wspomniał na nas Bóg.