285

Pan w chwale z grobu wstał

1. Pan w chwale z grobu wstał,
zwyciężył śmierci stan
i przez to światu żywot dał
nasz dobrotliwy Pan
2. W niebiański wstąpił próg,
uzyskał Boski tron.
Królewską chwałę dał Mu Bóg,
bo sprawiedliwy On.
3. Król dał wezwanie nam,
by dążyć w Jego ślad,
bo przygotował miejsce tam,
w Królestwie przyszłych lat.
4. Więc kto chce z Panem być,
u Jego spocząć stóp,
ten Prawdą świętą musi żyć,
doświadczyć Pańskich prób.
5. A gdy zwycięski bój
odniesiem w próbach tych,
Król wynagrodzi nas za znój,
wybrańców przyjmie swych.