282

Ach, jeszcze tylko krótka chwilka

1. Ach, jeszcze tylko krótka chwilka,
Królestwa przyjdzie błogi czas.
Ach, jeszcze tylko cierpień kilka,
a Zbawca w niebo weźmie nas.
Chór:
Już idzie, idzie Pan, Król Syonu
i żywot wieczny daje nam!
Nie straszna dla nas chwila zgonu,
bo wiedzie nas do nieba bram.
2. I już od wschodu Słońce świta,
na skrzydłach swoich zdrowie ma.
Natura cała Króla wita,
bo On jej odrodzenie da.
3. A choć na chwilę cienie nocy
zakryją Słońca cudny blask,
wnet ciemność zginie z Pańskiej mocy
i zacznie się dzień jasnych łask.
4. Na tronie chwały Król zasiądzie
i sprawiedliwy zacznie rząd,
a Kościół z Królem wzywać będzie
na zmartwychwstania wielki sąd.