279

„Weźmij swój krzyż” – tak Zbawca Pan

1. „Weźmij swój krzyż” – tak Zbawca Pan
do uczniów swych powiedział raz –
„a porzuć świat, swój ziemski stan,
naśladowcami uznam was.”
2. Weźmij swój krzyż i śmiało dąż,
pomnąc, jak wiernym Pan nasz był.
Dojdzie do celu święty mąż,
chociaż mu nieraz braknie sił.
3. Weźmij swój krzyż, w nim twoja moc,
nie lękaj się szatańskich zdrad.
Krzyż będzie światłem w ciemną noc,
lecz wiernie dąż w Chrystusa ślad.
4. Weźmij swój krzyż z Chrystusa rąk,
nie opuść go do końca dni,
a gdy już przyjdzie kres tych mąk,
koronę Pan przeznaczy ci!