278

Imię Jezus w każdej dobie

1. Imię Jezus w każdej dobie
mą ucieczką, myślą mą.
Gdym w strapieniu lub w żałobie,
poratuje w chwilę złą.
Chór:
Drogie jest imię to
i nadzieja ziemi w nim.
Drogie jest imię to,
dzięki za nie Panu ślę.
2. Bo przez święte Jego imię
świat zbawienie zyskał sam.
Dzieło krzyża przeolbrzymie
otworzyło niebo nam.
3. Imię Jezus to skarb nieba,
to cudowny rajski kwiat.
W tym imieniu ufać trzeba,
w nim jest szczęście przyszłych lat.
4. Zbawco świata! Królu chwały!
Imię Twe jak słońce lśni.
Wkrótce ziemia i świat cały
hołd wdzięczności odda Ci.