258

Zbawco, Słońce moich dni

1. Zbawco, Słońce moich dni,
zawsze wiernie pragnę służyć Ci.
Tyś mnie kupił swoją krwią,
racz więc przyjąć dziś ofiarę mą.
Chór:
W każdy dzień, w każdą noc

daj mi odczuć Twoją moc.
Przez Twą miłość, przez Twój krzyż,
Zbawco, przyjm mnie i do Ojca zbliż.
2. Przez doświadczeń ciężki trud
Ty do Ojca wiedziesz wierny lud.
Z Tobą miły trud i znój,
boś Ty dla nas wzorem, Panie mój!
3. Coraz bardziej kocham Cię,
w mej ofierze wiernie wytrwać chcę,
bo mój Zbawca, bo mój Pan
da mi wkrótce w niebie lepszy stan.
4. A więc prowadź, prowadź mię
tam, gdzie święci wkrótce zejdą się.
Do niebiańskich prowadź stron,
tam, gdzie błyszczy się gwiaździsty tron.