238

Niech na Boskiej Prawdy Słowa

1. Niech na Boskiej Prawdy Słowa
wciąż otwarty będzie słuch.
Niech nas w Twej jasności chowa
[:ten najczystszy Pański Duch.:]
2. Prawda jasność w sobie mieści,
jasność, co rozprasza noc.
Prawda niebo nam obwieści,
[:gdy tak zechce Boska moc.:]
3. Zawsze z Tobą, w Prawdzie zawsze
lud Twój wierny będzie stać;
a gdy przyjdą dni łaskawsze,
[:żywot wieczny racz nam dać.:]
4. O, najświętszy Dusz pasterzu,
Zbawicielu dobry nasz!
Racz utwierdzić nas w przymierzu.
[:Ty dla wszystkich pomoc masz.:]
5. Chwała Zbawcy, Panu chwała
za zbawienia wzniosły czyn.
Będzie ziemia przekonana,
[:że ją wzbudził Boży Syn.:]