237

Chwalmy Pana pod niebiosy

1. Chwalmy Pana pod niebiosy
i śpiewajmy Jemu cześć!
W jeden chór połączmy głosy,
aby chwałę Jemu wznieść.
2. Chwalmy Go za Boskie Słowa,
za kosztowną Jego krew,
bo On żywot w sobie chowa,
a więc wznieśmy zgodny śpiew.
3. Chwalmy Pana, Prawd Krynicę,
On rozstrzygnie przyszły los.
On wypełni obietnicę,
a więc chwalmy Pana w głos.
4. Chwalmy Go za odkupienie,
za Kościoła święty zbór.
Niech więc Nowe dziś Stworzenie
złączy głosy w jeden chór.