236

Jezu, Królu Boskich chwał

1. Jezu, Królu Boskich chwał,
grono świętych chwali Cię.
Tyś nam obietnicę dał,
która dziś wypełnia się.
2. Dzisiaj Tysiąclecia brzask
już nad światem cudnie lśni;
zapowiada zdroje łask
i szczęśliwe rajskie dni.
3. W niebie Twój gwiaździsty tron,
Ziemia jest podnóżkiem Twym,
przyszłeś jednak z górnych stron,
aby rządzić światem tym.
4. Jezu, przez swój trudny krzyż
racz oddalić ciemność złą.
Tysiąclecia szczęście zbliż,
wprowadź w niebo trzódkę Twą.
5. Dziś Maluczkie Stadko Twe
już ostatni cierpi ból,
lecz do końca wytrwać chce,
bo wnet nas uwolni Król.