232

Już Pan przyszedł dziś, aby zbawić świat

1. Już Pan przyszedł dziś, aby zbawić świat.
Już dzień świta nam, ten dzień lepszych lat,
a kto Bożych Słów w sobie Prawdę ma,
ten wie, że mu Pan wieczny żywot da.
Chór:
Nastał dzień Pański, ten wielki dzień
i już pierzcha noc, zginie zdradny cień,
więc wyjdźmy, żeńcy, na ziemski łan
i głośmy, że już jest Zbawca Pan.
2. Jeszcze żniwo trwa, jest zbierany plon.
Wnet Pan każe nam stanąć przed swój tron
i za pracę tę da nam chwałę swą,
bo nas kupił Pan swoją świętą krwią.
3. A gdy boski stan zyska każdy z nas,
na świat spłynie wnet Tysiąclecia czas.
Świat się zmieni znów na szczęśliwy kraj
i zakwitnie znów nowy ziemski raj.