230

Serc naszych wierne bicie

1. Serc naszych wierne bicie,
warg naszych rzewny śpiew,
świt Słońca na błękicie
zwiastuje ptasząt zew.
Czuwajcie na przybycie
w białości waszych szat,
na Pana, co swe życie
poświęcił za ten świat.
Chór:
Bo oto Oblubieniec
na ucztę wezwał nas,
więc czyśćmy lampy nasze!
Czuwajcie, bo już czas!
2. I wkrótce stadko Pana
dokona ziemskich dróg.
Gdy praca dokonana,
nagrodę ześle Bóg.
A chwała i wesele
w Chrystusie czeka nas,
więc pokąd jeszcze w ciele,
czuwajmy, bo już czas!
3. A choć się ucisk wzmaga,
sroży się Pański gniew,
niech wzmacnia nas odwaga,
z ufnością wznieśmy śpiew.
Niech chwała imieniowi
Pańskiemu zawsze brzmi,
a Zbawcy i Królowi
niech wdzięczność w sercach tkwi.