217

Kościół Pański w przyszłe dni

1. Kościół Pański w przyszłe dni
błogosławić będzie świat,
bo tak Święte Słowo brzmi,
przepowiednia z dawnych lat.
Dzierżąc z Królem święty rząd,
przeprowadzi świata sąd.
2. I naprawi ziemski stan,
Adamowy dźwignie ród.
Kościół w Panu, a w nim Pan
doskonalić będą lud.
I zakwitnie wiosny maj,
Kościół z ziemi zrobi raj.
3. A za wierność swoich sług,
co pojęli Boski plan,
Sprawiedliwy przyzna Bóg
Kościołowi Boski stan.
Gdy świat Prawdę będzie znać,
życie wieczne będzie trwać.