214

Czas się zaczął, czas szczęśliwy

1. Czas się zaczął, czas szczęśliwy,
błogi i radosny czas,
bo dziś Władca sprawiedliwy
przyszedł wziąć do nieba nas.
Nikną czarne nocy cienie,
Tysiąclecia widać brzask.
Czeka nas wnet uwielbienie
i niebiańskiej chwały blask.
2. Co za szczęście dla ludzkości,
przyszedł ją wybawić Pan,
aby w swojej obecności
doskonały dać jej stan.
Wnet świat cały uzna Pana,
sprawiedliwie zacznie żyć.
Tajemnica dokonana
będzie odtąd światłem lśnić.
3. A czas chwały dla Kościoła
w Tysiącleciu błyśnie nam,
bo swych członków Pan powoła
do chwalebnych nieba bram.
A tam będziem żywot mieli
u Jezusa świętych nóg.
Pan koronę nam udzieli,
do swej chwały przyjmie Bóg.