205

Szczęśliwy ten, kto Pana zna

1. Szczęśliwy ten, kto Pana zna,
kto poznał Prawdy blask,
bo temu Pan nagrodę da,
nie szczędząc ducha łask.
2. Kto Pana zna, ten w każdy czas
uniknie chwili złej,
bo Pan obiecał bronić nas
i mieć w opiece swej.
3. Obecność Pańska słodzi nam
cierpienia, znój i trud.
Kto Pana zna, ten widzi sam,
jak szczęśliw Pański lud.
4. Kto Pana zna, ten chętnie chce
wraz z Panem cierpieć wciąż,
bo oddać Panu życie swe
chce sprawiedliwy mąż.
5. Kto Pana zna, ten szczęśliw jest,
bo kocha go też Pan,
a komu Pan dał ducha chrzest,
ten pozna Boski plan.