204

Ach, przyjdź, błogi dniu

1. Ach, przyjdź, błogi dniu,
co niesiesz pokój ziemi.
Już wstąpił Pan na ziemski łan.
Ach, przyjdź, błogi dniu,
wraz z łaskami promiennymi.
Już słychać chór anielskich pień,
już świta Pański dzień,
ten dzień, Pański dzień.
2. Ach, przyjdź, błogi dniu!
Ty kończysz nasze troski,
uwalniasz nas w ucisku czas.
Ach, przyjdź, błogi dniu,
bo ty dajesz spokój Boski,
zwiastujesz Tysiąclecia brzask,
Królestwa świetny blask.
Tyś dzień Pańskich łask.