203

Pamiętam dzień, co światła krąg

1. Pamiętam dzień, co światła krąg
roztoczył nad umysłem mym.
W on dzień poznałem Prawdę z Ksiąg,
z Słów, które Pan dał wiernym swym.
Chór:
Szczęsny dzień, szczęsny dzień,
gdy Jezus podał mi swą dłoń.
Znikła noc, zniknął cień.
Nadziei błysła jasna toń.
Szczęsny dzień, błogi dzień,
gdym przed mym Zbawcą schylił skroń.
2. W dniu onym wziąłem ducha chrzest,
Bóg nową wolę w serce wlał,
więc dzień ten dla mnie szczęsny jest,
bo mi nadzieję nieba dał.
3. Od tego dnia mym celem Pan
i w Pańskiej służbie wiernie trwam,
bo Pan obiecał boski stan,
gdy w przyszłym dniu nagrodzi sam.