196

W wędrówce ziemskiej Pański lud

1. W wędrówce ziemskiej Pański lud
z słów Bożych czerpie moc,
i wiernie znosi każdy trud,
rozjaśnia Prawdą noc.
2. Bo w Słowie Bożym światła zdrój.
Tam Prawdy leży treść.
Co nam ułatwia z światem bój,
pozwala próby znieść.
3. Bez światła Świętej Księgi tej
otoczyłby nas mrok,
nie oparłby się w chwili złej,
pobłądziłby nasz krok.
4. A pokarm ten dla swoich sług
udzielił Stwórca sam;
dla klasy Chrystusowych nóg,
by wskazać drogę nam.
5. O, dzięki Ci za słowa Twe,
najlepszy Stwórco nasz!
Z nas każdy Ciebie słuchać chce,
bo Ty nam żywot dasz.