186

Mój los jest w rękach Twych

1. Mój los jest w rękach Twych,
więc pewną przyszłość ma.
Ty mnie obronisz w chwilach złych,
bo wielka jest moc Twa.
2. Więc wolą moją rządź,
doświadczaj, Panie, mnie;
miłościw dla mnie zawsze bądź,
choć czasem potknę się.
3. Co chcesz, to ze mną rób,
ja zawsze służę Ci,
a kiedy mnie zaskoczy grób,
daj chwałę lepszych dni.
4. Zwątpienia nie chcę znać,
boś Ty nadzieją jest,
w miłości swej raczyłeś dać
potężny Ducha chrzest.
5. Więc dźwigam dziś swój krzyż,
na trud nie skarżę się,
a tylko mnie do Ojca zbliż,
do siebie przyjmij mię.