183

O, duszo, strzeż się, strzeż

1. O, duszo, strzeż się, strzeż,
bo zewsząd czyha wróg,
i zbroję Bożą na się bierz,
od głowy aż do nóg.
2. Zwycięsko staczaj bój,
w modlitwie szukaj sił,
i błagaj, by cię Zbawca twój,
pod skrzydła swoje skrył.
3. Lecz nie sądź, że już czas
odłożyć zbroję tą;
i walcz, dopóki Zbawca nas
powoła w chwałę swą.
4. I wiary świętej broń
do końca swoich dni,
a Pan ci poda zbawczą dłoń
i dopomoże ci.
5. A gdy już przyjdzie zgon,
Pan w niebo weźmie cię,
bo chwałę nam przeznaczył On,
co już nie skończy się.