18

Syonie, powstań, zbudź się już

1. Syonie, powstań, zbudź się już
i porzuć smutki, troski twe!
Zbawienia szaty na się włóż
i przyjąć Króla gotuj się.
2. Otrząśnij z siebie proch i pył,
co dziś zasłania tobie wzrok
i na świat wołaj z całych sił:
Królestwa nastał Pański Rok.
3. Dziś najpiękniejsza z wszystkich chwil
na ziemski wreszcie przyszła kraj,
więc przed twym Królem czoło schyl
i chwałę twemu Zbawcy daj.
4. Syonie, śpiewaj Panu cześć!
Królestwa Jego nadszedł czas.
Radosną światu ogłoś wieść,
że Mesjasz przyszedł zbawić nas.