177

O, Zbawco świata, błagam Cię

1. O, Zbawco świata, błagam Cię!
Racz przyjąć mníe na służbę swą!
I tylko wiarą wzmocnij mię,
bym wytrwał w każdą chwilę złą.
2. Bo wszystko, co w mym życiu mam,
zawdzięczam, Panie, tylko Ci.
Tyś mnie wykupił z śmierci sam,
nadzieję dałeś lepszych dni.
3. Ja ziemskiej sławy nie chcę znać.
niech swoją drogą idzie świat;
bo w służbie Pańskiej pragnę trwać
aż do ostatnich życia lat.
4. Tak żyję, jak mi kazał Pan;
w pokorze znoszę trudy me;
bo chcę wysłużyć Boski stan
i z chwałą wejść w Królestwo Twe.
5. A kiedy wejdę w nieba próg,
odmieni się natura ma
i przyjmie mnie sam Ojciec Bóg,
koronę mi w nagrodę da.