173

Kiedy serce z żalu drga

1. Kiedy serce z żalu drga,
śpiesz do Pana tu,
On ci ulgę w smutku da,
tylko ufaj Mu.
I przed Ojcem głowę zniż,
sercem się do Niego zbliż,
a pociechę da ci krzyż,
tylko ufaj Mu!
2. Niechaj święty Pana znak
prowadzi cię wciąż.
Jak wędrowny biały ptak
ty za Panem dąż.
On cię wiedzie w Pański ślad,
On obroni cię od zdrad;
w nim nadzieja lepszych lat.
Tylko ufaj Mu!
3. Za sztandarem wiary tym idąc,
doznasz łask;
światłość Prawdy znajdziesz w Nim
i słoneczny blask.
Bo przez krzyż nas kupił Pan,
przez krzyż dźwignął ziemski stan,
przez krzyż spełnił Boski plan.
Przezeń niebo da!