171

Oczyma ducha widzim Twą obecność

1. Oczyma ducha widzim Twą obecność, Panie nasz,
a serc naszych skrucha sprawi,
że nam wkrótce chwałę dasz.
Kto Twoje imię błogosławi,
Ty dlań łaskę masz.
Pan już jest pośród nas.
Chór:
[:Chwała Panu Alleluja!
Chwała Panu Alleluja!
Chwała Panu Alleluja!
Królestwa nadszedł czas!:]
2. Ja w Panu swoją ufność złożę,
Jemu służyć chcę;
widzę, że z Ksiąg Świętych Słowo Boże
dziś wypełnia się.
Już Tysiąclecia wschodzą zorze
i zwiastują Cię,
Królestwa nadszedł czas!
3. Dziś jasna chwila dla ludzkości,
mija stary świat,
bo nad nami rządzi Pan w miłości,
zniknie grzechu ślad,
a w miejsce błędu, walk i złości,
zaprowadzi ład,
bo dobry jest nasz Pan.
4. A Król nam rękę swoją poda
i zawiedzie tam,
skąd żywota płynie czysta woda,
wśród niebiańskich bram;
gdzie cenna czeka nas nagroda,
gdzie Bóg mieszka sam,
tam czeka Boski stan.