166

Pan w miłości swojej da

1. Pan w miłości swojej da,
że nie zginie dusza ma.
Krwią mnie kupił Zbawca mój,
On ukoi trud i znój.
Tylko Zbawcę pragnę znać,
w Jego służbie wiernie trwać;
Jego zawsze będę czcić,
bo w Nim tylko mogę żyć.
2. Jezus jest ucieczką mą,
wzmacnia mnie miłością swą,
pragnę dążyć w Jego ślad,
jam dla Niego umrzeć rad.
Jezus wiedzie w niebo mnie
i miłością ku mnie tchnie.
Przez Jezusa Boga znam,
przez Jezusa wiarę mam.
3. On mi obietnicę dał,
że mnie przyjmie do swych chwał.
A więc u Jezusa stóp
klęczeć będę aż po grób.
Będę śpiewać Jemu cześć,
światło Prawdy Jego nieść;
a gdy przyjdzie na mnie zgon,
Pan mnie przyjmie na swój tron.