157

Głośmy tryumf na wsze strony

1. Głośmy tryumf na wsze strony:
oto Zbawca, Pan i Król!
Dziś w tryumfie uwieńczony,
Krwią swą zgładził śmierć i ból.
Chór:
Powitajmy Zbawcę!
Króla wszystkich stron,
Świata pojednawcę!
Dziś nam rządzi On.
2. Chwalmy Pana z aniołami,
gdyż nam żywot nowy dał,
aby z swymi wybrańcami
na świat zdroje łask swych zlał.
3. A choć ucisk światem władnie,
wiara nam dodaje sił;
wkrótce grzech i błąd upadnie,
człowiek wiecznie będzie żył.
4. A więc chylmy przed nim czoła,
w świat radosną nieśmy wieść;
zanim przed tron nas powoła,
wznieśmy pieśń na Jego cześć.