153

Niech pochwalony będzie czyn

1. Niech pochwalony będzie czyn,
co zbawił z śmierci ludzki stan,
dziś światem rządzi Boży Syn,
Najwyższy Król, miłości Pan
2. Przez miłość swą Pan zwalczył zło,
przebłagał słuszny Boga gniew
i wziął w opiekę trzódkę swą,
by niosła światu Prawdy siew.
3. By święty mąż bezpieczny był,
by w grzech i błąd nie popadł znów,
Pan dał nam na wzmocnienie sił,
fundament w księdze Bożych słów.
4. I nieprzebrana dobroć Twa
i pełna łaski Twoja dłoń.
Twa miłość do nas wiecznie trwa,
niewyczerpana łaski toń.
5. Tyś, Zbawco, dla nas życia treść,
nadziei naszej jesteś zdrój.
Więc śpiewam dzisiaj na Twą cześć,
o, Królu nasz, o, Zbawco mój!