140

Aby wykonać Boski plan

1. Aby wykonać Boski plan,
na ziemię zstąpił Chrystus Pan
i rządy rozpoczyna swe,
bo ludzkość dziś naprawić chce.
2. A choć się burzy jeszcze świat,
choć ziemię skrywa nocy cień,
już świta jasność lepszych lat,
już się objawia Pański dzień.
3. Zwiastuje Króla ptasząt śpiew,
natura cała budzi się,
i wstaną zmarli na ten zew,
by razem święcić chwilę tę.
4. Lecz większe szczęście czeka nas,
co dziś tworzymy Pański zbór;
bo gdy Królestwa przyjdzie czas,
Pan zmieni nas w niebiański twór.
5. Naturę Boską Pan nam da,
wyznaczy miejsce u swych nóg
i żywot da, co wiecznie trwa,
do chwały swojej przyjmie Bóg.