138

Już zmartwychwstania bliski dzień

1. Już zmartwychwstania bliski dzień,
wnet zniknie czarnej nocy cień;
roztoczy jasność Słońca blask,
nastanie czas niebiańskich łask.
2. I jak szeroki ziemski krąg,
świat pozna Prawdę z Świętych Ksiąg;
tę czystą Prawdę Bożych słów,
i ludzkość się odrodzi znów.
3. I pozna Pana ziemski kraj,
gdy Tysiąclecia błyśnie raj,
Król w chwale zajmie Boski tron
i łaska spłynie ze wszech stron.
4. A razem z Panem Pański lud
Boskiego Planu spełni cud;
gdy zbawi ludzkość z śmierci złej
I rządzić będzie w chwale swej.
5. O, miłościwy Zbawco nasz,
oglądać będziem Twoją twarz
i wiecznie będziem u Twych nóg,
gdy nas uwielbi z Tobą Bóg.