136

Chrystusa nastał rząd

1. Chrystusa nastał rząd,
nastaną lepsze dni.
Wnet nas powoła Zbawca stąd,
bo w Zbawcy miłość tkwi.
Wytężmy dzisiaj słuch,
kierujmy w niebo wzrok;
niech rządzi nami Pański Duch,
niech nasz prowadzi krok.
2. Dziś trzeba wiernym być
do ostatniego tchu,
bo kto chce razem z Panem żyć,
ten musi służyć Mu.
Wraz z Panem znosić trud,
cierpliwie znosić ból,
bo my tworzymy Pański lud,
a On nad nami Król.
3. Jak kazał Zbawca sam,
tak dążmy w Jego ślad,
a wpuści nas do nieba bram,
obroni od złych zdrad.
Tak głosi księga słów,
tak nam obiecał Pan,
że kiedy przyjdzie do nas znów,
da nam królewski stan.