135

Jezu, racz w opiekę wziąć

1. Jezu, racz w opiekę wziąć
wierne sługi Boga.
Pozwól u stóp Twoich siąść,
gdzie nie dojdzie trwoga.
Chór:
Tam, gdzie krzyż, gdzie Twój krzyż,
tam jest miejsce moje;
chwilę naszej chwały zbliż,
przyjdź Królestwo Twoje!
2. Tyś utwierdził wiarę mą
przez Prawdy promienie;
odwróciłeś śmierci zło
przez Twe odkupienie.
3. A więc służyć Tobie chcę
pokornie i wiernie,
choć w tej służbie ranią mnie
kamienie i ciernie.
4. Nie odstąpię ni na krok
z wyznaczonej drogi,
aż nie ujrzy Cię mój wzrok,
mój Ty Jezu błogi.