134

Jezu, krzyż swój na się biorę

1. Jezu, krzyż swój na się biorę,
chcę iść tylko w ślady Twe;
naśladując Twą pokorę
z Tobą razem cierpieć chcę.
Dziś się zrzekam dążeń świata
i zamiarów ziemskich czczych,
bo myśl moja w niebo wzlata,
czerpiąc Prawdę ze słów Twych.
2. Niech mnie świat opuści, wzgardzi,
niech mnie szarpią, głupcem zwą;
kocham Pana coraz bardziej,
bo mnie kupił swoją krwią.
Jezu, Panie miłościwy!
Ty głąb serca mego znasz;
gdy mnie chłoszczesz, jam szczęśliwy;
krwią swą winy moje zmaż.
3. Jako nowe już Stworzenie,
w Twojej woli wola ma;
tylko w Tobie me zbawienie,
tylko w Tobie żywot trwa.
Na ołtarzu Twoim składam
wszystko, co najdroższe mam,
Prawdę Twoją opowiadam,
stojąc u Królestwa bram.