131

Niechaj nasze głosy lecą przed tron Syna

1. Niechaj nasze głosy
lecą przed tron Syna;
niech leci pod niebiosy
radosna ta nowina.
Chór:
Bo Chrystus już na ziemi
Rządy Swe zaczyna,
więc chwalmy głosy swymi
Imię Bożego Syna.
2. Przyszedł Pan na ziemię,
aby świat naprawić
i z grzechu ludzkie plemię
przez swą ofiarę zbawić.
3. Zniknie zło ze świata,
śmierć zniknie na zawsze,
gdy Pan narody zbrata,
nastaną dni łaskawsze.
4. Chwałę wznieśmy Panu
w Królestwa zaranie,
bo w myśl Boskiego Planu
już bliskie zmartwychwstanie.