126

Do Prawdy dążę źródła

1. Do Prawdy dążę źródła,
gdy tylko zwątpić mam,
by wiara nie wychłódła,
tam napój czerpię sam.
Chór:
Tam Prawdy jest toń,
uciekam się doń;
stąd czerpię moc
i w dzień i w noc;
najlepsza to broń.
2. Tym źródłem Słowo Boże,
sam je udzielił Bóg;
tej twierdzy nie przemoże
i najsilniejszy wróg.
3. Kto bada Święte Księgi,
ten mądrość czerpie stąd,
ten wolny od mitręgi,
ten nie popadnie w błąd.
4. Nauki ludzkie zginą,
upadnie ludzki plan,
lecz Słowa te nie miną,
bo tak powiedział Pan.