124

Pośród hucznej życia fali

1. Pośród hucznej życia fali
mędrzec życie zgłębić chce;
bada z bliska i z oddali
nieskończone dzieło Twe.
Chór:
Próżne ludzkie są mitręgi;
aby zgłębić Boski plan,
trzeba wglądać w Święte Księgi,
które dał nam w łasce Pan.
2. Mędrzec pragnie świat naprawić
i wysila rozum swój,
bo nie wierzy, że świat zbawić
musiał śmiercią aż Syn Twój.
3. Przyjdzie jednak chwila błoga,
że zrozumie Zbawcę świat;
mędrzec zwróci się do Boga
i upadku znajdzie ślad.
4. Mędrzec swoją marność zmierzy,
zacznie badać Boski plan;
w Chrystusową krew uwierzy,
doskonały ujrzy stan.