119

Patrz, jak jaśnieje wschód

1. Patrz, jak jaśnieje wschód,
już pierzcha ciemna noc,
wnet minie ból i trud.
To Pańska wschodzi moc.
Chór:
Przyjmijmy godnie Pana,
Króla i Kapłana,
bo Jego moc świetlana
wybawi wnet nas.
2. Wnet wstąpi Pan na tron
i zacznie złoty wiek.
W miłości pragnie On,
by poznał Boga człek.
3. Ach, dzisiaj cały świat
do chwili wzdycha tej:
gdy Pan przez tysiąc lat
udzieli łaski swej.
4. Bo próżny ludzki trud,
człek sam nie dźwignie się,
mijają chwile złud,
świat oczekuje Cię.
5. Więc ludu, na krzyż patrz!
I w Nim nadzieję złóż;
wnet zniknie ból i płacz,
bo słońce wschodzi już.